UPPDRAG

left-right

När det gäller uppdrag jobbar OVE med dem precis som på det sätt OVE beter sig ute på lokal. – Efter divisen att tänka efter först och prata sen. Det är ett samarbete mellan vänster och höger hjärnhalva, förnuft och känsla, strategi och kreativitet. Då blir det som bäst och roligast.